Khu đô thị mới Văn Phú điều chỉnh quy hoạch

Khu đô thị mới Văn Phú điều chỉnh quy hoạch

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại ô đất nêu trên được giữ nguyên theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Văn Phú (lần 2).

Khu đô thị mới Văn Phú điều chỉnh quy hoạch

Khu đô thị mới Văn Phú điều chỉnh quy hoạch

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú, tại ô đất quy hoạch ký hiệu X4, tỷ lệ 1/500, tại phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
Tổng diện tích ô đất nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch khoảng 37.279m2.
Việc điều chỉnh tuân thủ nguyên tắc kế thừa nội dung cơ bản của điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Văn Phú (lần 2) đã được UBND tỉnh Hà Tây (trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 927/QĐ-UBND ngày 14/4/2008, điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu X4.
Việc điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đối với ô đất song vẫn đảm bảo phù hợp theo quy hoạch phân khu đô thị S4, tỷ lệ 1/5000 được duyệt và khớp nối đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật với dự án đầu tư khu đô thị mới Văn Phú.
Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại ô đất nêu trên được giữ nguyên theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Văn Phú (lần 2).
Cụ thể, việc điều chỉnh cục bộ ô đất ký hiệu X4 sẽ không ảnh hưởng đến điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu C4, C6, CT7, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất); điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT8, tỷ lệ 1/500 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu X10, X13, HT01, tỷ lệ 1/500;điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Văn Phú tại các ô đất quy hoạch ký hiệu CT10, CT11 và đường giao thông đã được phê duyệt trước đó.
UBND thành phố Hà Nội giao Sở Quy hoạch – kiến trúc xác nhận bản vẽ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị mới Văn Phú tại ô đất quy hoạch ký hiệu X4, tỷ lệ 1/500 (phần quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan) tại phường Phú La, quận Hà Đông phù hợp với nội dung quyết định này.

Theo landtoday.net