quy định hệ số K

Thành phố Hồ Chí Minh quy định hệ số K

Thành phố Hồ Chí Minh quy định hệ số K

Theo đó, nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố được định nghĩa là: nhà ở một tầng hoặc nhiều tầng có một hộ gia đình hoặc một cá nhân sử dụng,