quy hoạch đô thị

Vùng Tp.HCM sẽ được phân làm 4 tiểu vùng

Vùng Tp.HCM sẽ được phân làm 4 tiểu vùng

Theo dự thảo đồ án Điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng Tp.HCM đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, phạm vi vùng Tp.HCM gồm toàn bộ ranh giới hành chính Tp.HCM và 7 tỉnh xung quanh, gồm: