sai phạm dự án Kim Văn-Kim Lũ

Xử lý sai phạm dự án Kim Văn-Kim Lũ

Xử lý sai phạm

“Việc cấp giấy chứng nhận cho các hộ dân mua nhà tại dự án này không làm thay đổi việc xử lý hành vi vi phạm của chủ đầu tư, vì hai việc này hoàn toàn khác nhau. Phó Giám