thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư

Mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư ngày càng nóng

Mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư ngày càng nóng

Mức phạt 15 triệu đồng/người (tại thông báo số 930 ký ngày 7/4/2017 của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Nam Từ Liêm về thông báo kết quả giải quyết tố giác tin báo về tội