Văn Phú

Khu đô thị mới Văn Phú điều chỉnh quy hoạch

Khu đô thị mới Văn Phú điều chỉnh quy hoạch

Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh tại ô đất nêu trên được giữ nguyên theo điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Văn Phú (lần 2). UBND thành