Thành phố Hồ Chí Minh quy định hệ số K

Thành phố Hồ Chí Minh quy định hệ số K

Theo đó, nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố được định nghĩa là: nhà ở một tầng hoặc nhiều tầng có một hộ gia đình hoặc một cá nhân sử dụng, có vị trí mặt tiền đường.

Thành phố Hồ Chí Minh quy định hệ số K

Thành phố Hồ Chí Minh quy định hệ số K

Đó là nội dung tại quyết định 35/2017 quy định về hệ số K điều chỉnh giá đất để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

Quyết định 35 quy định hệ số K điều chỉnh giá đất so với bảng giá UBND TP ban hành để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà ở này đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt tiền đường, phố trên địa bàn TP.

Theo đó, nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố được định nghĩa là: nhà ở một tầng hoặc nhiều tầng có một hộ gia đình hoặc một cá nhân sử dụng, có vị trí mặt tiền đường. Và khi bán nhà ở đối với diện tích đất ở của căn nhà sẽ được tính toán và công nhận là đất sử dụng riêng (không có phần đất sử dụng chung hoặc chồng lấn).

Hệ số K điều chỉnh giá đất sẽ được tính như sau:Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt tiền đường, phố nằm trên thửa đất có một cạnh hoặc tổng cá cạnh tiếp giáp mặt tiền đường lớn hơn hoặc bằng 3m thì hệ số K = 1,2 lần bảng giá đất. Trường hợp nhỏ hơn 3m thì hệ số K=1,0 lần bảng giá đất.

Theo landtoday.net