TP.HCM sắp thay đổi diện tích tối thiểu khi tách thửa

TP.HCM sắp thay đổi diện tích tối thiểu khi tách thửa

Theo đó, trên địa bàn có 2 khu vực được quy định diện tích tối thiểu được chia thửa. Khu vực 1 gồm quận 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú

TP.HCM sắp thay đổi diện tích tối thiểu khi tách thửa

TP.HCM sắp thay đổi diện tích tối thiểu khi tách thửa

Ngày 26/7, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM cho biết, sau nhiều lần lấy ý kiến từ các đơn vị ban ngành, đơn vị này vừa có tờ trình lên UBND TPHCM về nội dung nhằm thay thế Quyết định 33/2014 của UBND TPHCM về diện tích tối thiểu khi tách thửa.

Theo đó, trên địa bàn có 2 khu vực được quy định diện tích tối thiểu được chia thửa. Khu vực 1 gồm quận 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, quận Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú. Đất ở khu vực này muốn tách thửa phải có diện tích tối thiểu 50 m2 (đối với thửa đất chưa có nhà) và tối thiểu 45 m2 với thửa đất có nhà hiện hữu.
Khu vực 2 gồm các quận, huyện còn lại. Diện tích nhỏ nhất của thửa đất ở tách ra là 80 m2 (đất trống) và 50 m2 (đất có nhà hiện hữu). Diện tích tối thiểu được tính sau khi đã trừ đi lộ giới.
Theo dự thảo thì khu vực 3 được gộp vào khu vực 2, trước đó, theo Quyết định 33 thì khu vực 3 gồm các huyện ngoại thành và diện tích tối thiểu của thửa đất tách ra lớn hơn tại tờ trình này (120 m2 đối với đất trống, 80 m2 đối với đất có nhà). Riêng đất ở trên 2.000 m2 muốn tách thửa phải lập dự án.

Theo landtoday.net